BRASIILIA DEPILATSIOONI KOOLITUS

LYCON depilatsiooni Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Oled mõelnud täiendada oma oskusi iluteenuste alal, õpi meie juured depilatsiooni. Kõik vajalikud oskused professionaalseks depilatsiooniks pehme ja kõvavahaga!!!

MIS ON BRASIILIA DEPILATSIOONI KOOLITUS?


Koolituse jooksul omandatakse teoreetilised ja praktilised algteadmised brasiilia bikiini depilatsioonist.Kasutame Lycon’i kõvavaha tundlikutele piirkondadele. Vajalik vähemalt kahe kuni kolme modelli olemasolu.

MIDA ANNAB SULLE BRASIILIA DEPILATSIOONI KOOLITUS?


  • Teoreetilised teadmised – depilatsiooniks vajalikud töövahendid ja tööjärjekord kõvavaha puhul, depilatsiooni vastunäidustused, kliendile näpunäited esimeseks 24 tunniks ja kogu vahepealse perioodi vältel kuni järgmise depilatsioonini.
  • Oskuse kastutada kõvavaha tundlikutes piirkondades nagu bikiinijoon, kaenlaalune ja näopiirkond.
  • Koolitusel vajaminevad materjalid
  • inglisekeelne rahvusvaheline tunnistus läbitud koolituse kohta LYCON COSMETICS firma poolt.

ÕPIVÄLJUND E. EESMÄRK


 • Õppija oskab iseseisvalt viia läbi depilatsiooni hooldust bikiini piirkonnas kõvavahaga;
 • Suudab klienti asjatundlikult nõustada depilatsiooni järgse hoolduse osas;
 • Teab depilatsiooni vastunäidustusi;
 • Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid;
 • Arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes;
  Kui õpilane sooritab tehtud töö positiivsele tulemusele, väljastab LYCON’I Depilatsiooni Koolituskeskus tunnistuse, mis kinnitab õpilase poolt antud koolituse läbimist. 

ÕPPEKAVA


ÕPPEMAHT pool päeva ehk 4 tundi. Koolitust on võimalik läbida individuaalselt, tuleb vaid soovist teada anda. Koolitus sisaldab tooteid tööde läbi viimiseks. Koolituse järgselt võimalik soetada sobivaid töövahendeid! Esimesel toodete tellimusel -10% allahindlus.

PROGRAMM KOOSNEB Teooria, õppevideo ja praktika. KOOLITUSEL LÄBITAVAD TEEMAD TEOORIAS:
 • Depilatsiooni ajalugu
 • Karva anatoomia ja kasvufaas
 • Erinevad karvaeemaldus meetodid sh. raseerimine, depileerimine, pintsetimeetod
 • Töökoha ja töövahendite ettevalmistus
 • Tööks vajaminevad tooted ja nende omadused
 • Hoolduse teostamise järjekord kõvavaha puhul.
 • Depilatsiooni vastunäidustused.
 • Kliendile info peale depilatsiooni 24 tunni jooksul mitte sobilikudest toimingutest.
 • Iluteenindaja ja kliendi hügieen.
 • Õppevideo vaatamine
ÕPPEPÄEVA SISU PRAKTIKAS:
 • Kolme modelli peal brasiilia bikiini depilatsioon kõvavahaga.
 • Erinevad töövahendid – vahad ning enne ja pärast depilatsiooni hooldusvahendid
 • Kasutatakse LYCON’i depilatsiooni tooteid.
Kuna peame praktilist osa parimaks õpitu kinnitamiseks siis on vajalik, et õpilane peab leidma 2-3 modelli vastava paketi läbiviimiseks. Vajadusel saame ka ise aidata leida. ÕPPEKEEL: Eesti

KOOLITUSLEPINGU MAKSETINGIMUSED


Koolituse maksumus on 100 eurot, sisaldab õppevahendeid

  1. Koolitatav kohustub tasuma koolitussumma vastavalt talle esitatud arvele.
  2. Koolitaja ei nõua ettemaksu. Koolitatav tasub arve summa koolituse päeval sularahas kohapeal või järgneva 7 päeva jooksul pangaülekandega SOULIN KOOLITUS UÜarveldusarvele nr. a/a EE667700771002771527 LHV panka.
  3. Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise kohustusest.
  4. Koolitusest loobumisel ilma mõjuva põhjenduseta on koolitataval õigus koolitusest loobuda allpool toodud tingimustel:
   1. Täiendkoolitusest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 48 h, kaotades trahvina 50% koolituse kogumaksumusest.
   2. Koolitatava mitte ilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal, koolitustasu tagastamisele ei kuulu.
   3. Kui koolitus anuleeritakse mõjuva põhjusega, on koolitataval õigus sissemakstud summa tagasi saada.
   4. Mõjuvaks põhjuseks loetakse: koolitatava või temale lähedase inimese (elukaaslase, abikaasa, vanemate, lapse) haigestumist, surma või sattumist õnnetusjuhtumisse, tulekahju, suur varaline kahju.
   5. Koolitatav on kohustatud koheselt informeerima koolitajat mõjuva takistuse ilmnemisest ja esitama juhtunu kohta kirjaliku tõendi (arstilt tõendi, mis keelab reisile minemast, politseilt teate,jms.).
  5. Koolituse maksumusele võib lisanduda koolitatava soovil/vajadusel koolitaja poolt tehtud lisatundide maksumus (20 eur/ 1 h). Õppepäeva pikkus on paika pandud koolituskavas.
  6. Arve tasumisel nõustub koolitatav automaatselt SOULIN KOOLITUS UÜ koolituskeskuse koolitustingimustega.
KOOLITUSAJAD TALLINNAS:
    • Vali sulle sobiv koolituse aeg.
    • Saada meile e-kiri info@soulin.eu soovitud kuupäevaga või helista meile tel. 51 42 563
Tagasiside: koolitajale ja koolitusprogrammile, koolitatavate rahulolu. Tagasiside jäta info@soulin.eu Tagasiside eesmärk: koolitajate täiendõppe vajadus, koolitusprogrammi ja tehnikate täiendamine. Tagasiside jäta info@soulin.eu

KOOLITUS TOIMUB LYCON DEPILATSIOONI TOODETE ESINDUSSALONGIS POSKA 9, KADRIORUS


KOOLITUSRUUM: Koolitusi viiakse läbi LYCON depilatsiooni toodete Koolituskeskuse ruumides, üldpinnaga 65,4ruutmeetrit. Kus on üks õppeklassi. On olemas tualett, puhke- ja kööginurk. Õpperuumides on kehti- vate tervisekaitse nõuetele vastav ventilatsioon ja kombineeritud valgustus. Teooria ruumis on laud, toolid ja vajaminevad õppematerjalid. Praktika jaoks on õpperuumis reguleeritavkliendivoodid, töötool/töölauad. Lisa: spetsiaalsed lauavalgustid. Sooja ja külma vee olemasolu ning äravool. Instrumentide keemilised antiseptilised, desinfitseerivad vahendid. Sterilisaatori olemasolu. Kõik tööks vaja- minevad töövahendid.

REGISTREERI KOOLITUSELE